Pingst Rådslag 2014 – Pelle Hörnmarks linjetal

Inspelat på Pingst Rådslag 2014.

Följ @tvinterplay