Löftet gäller dig – Torsten Edvardsson – “… jag tror inte en människa kan tåla det så lång tid”

“Löftet gäller dig” är en satsning från pingst under pingsttiden för att lyfta det som handlar om verklig Pingst! Löftet om Andens gåva gäller dig!

Följ @tvinterplay