Löftet gäller dig – Tigleth Malkey – “… för mig var det revolutionerande”

“Löftet gäller dig” är en satsning från pingst under pingsttiden för att lyfta det som handlar om verklig Pingst! Löftet om Andens gåva gäller dig!

Följ @tvinterplay