Löftet gäller dig – Marianne Nyman “… det var något som flyttade in i vårt hjärta”

“Löftet gäller dig” är en satsning från pingst under pingsttiden för att lyfta det som handlar om verklig Pingst! Löftet om Andens gåva gäller dig!

Följ @tvinterplay