Löftet gäller dig – Magdalena Ädelroth – “… som om tid och rum bara försvann”

“Löftet gäller dig” är en satsning från pingst under pingsttiden för att lyfta det som handlar om verklig Pingst! Löftet om Andens gåva gäller dig!

Följ @tvinterplay