Löftet gäller dig – Daniel Alm – “…men det har påverkat mig hela livet”

“Löftet gäller dig” är en satsning från pingst under pingsttiden för att lyfta det som handlar om verklig Pingst! Löftet om Andens gåva gäller dig!

Följ @tvinterplay