Stöd oss

TV Inter är en icke kommersiell verksamhet och finansieras till stor del av gåvor ifrån människor som tror på det vi gör.

Om du vill ha mer information om TV Inter och bli en av våra regelbundna understödjare kan du gå med i TV Inter club

Det gör du enklast genom att skriva till:

info@tvinter.se
och uppge namn och adress.

Vill du ge ett engångsbelopp kan du enkelt sätta in det direkt på vårt pg-konto nedan.


Plusgiro 90 06 20 – 6
Plusgiro Internet 422 05 10 – 4

TV Inters verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll


Följ @tvinterplay